Track & Trace
Login

Password

> Don't you have a Login yet?
Vessel Schedule
Login

Password

> Don't you have a Login yet?
Comment
如果您有任何意见或建议在服务,请电话或电子邮件及时与我们联系,以便我们能够更好地为您服务!
Add:
19-6#,ShuangXing Street, DaLian, China
Tel:
+86 (0411) 62278998 62278997 62278996
Email:
dl@fengshunmarine.com
锋顺中国

锋顺是中国11个办事处的主要外国海运供应物流公司。从这11个战略位置,锋顺是能够使交付超过75个港口和造船厂在中国各地。

大连
锋顺船舶物资供应有限公司 (大连) (总公司)
董事长 侯军                                
739#,fengshou street,Dalian,China 
Tel: +86 0411- 81820033 /81820022 /81820058
                               
Fax :+86 0411-81820038                   
dl@fengshunmarine.com fengshunship@163.com
上海
锋顺船舶物资供应有限公司 (上海) 
经理 陈天华                 
295#, Gongqing Road, Yangpu District, Shanghai, China
Mob : +86-15166005517 / +86-139420462496
dl@fengshunmarine.com fengshunship@163.com
天津
锋顺船舶物资供应有限公司 (天津) 
经理 王京阳                 
No.2, Xingang Road,Tanggu District( in the Yard of Tianjin Ocean Shipping Supply Co.,Ltd), Tianjin, China.
Mob +86-15122938328 / +86-15122938318 
dl@fengshunmarine.com fengshunship@163.com
青岛
锋顺船舶物资供应有限公司 (青岛) 
经理 NaiAng Lee                  
Haier Road(in the Yard of Shengda Kniting Company),Huangdao District,Qingdao,China 
Mob +86-13842656873 / +86-15166022018  
dl@fengshunmarine.com fengshunship@163.com
舟山
锋顺船舶物资供应有限公司(舟山) 
经理 WenRong Hou                  
opposite to gate 2# of cosco,liuheng Town,longshan industrial zone,Zhoushan city,Zhejiang,China
Mob +86-13898628063 
dl@fengshunmarine.com fengshunship@163.com
宁波
锋顺船舶物资供应有限公司 (宁波)
经理 Jack Chen                  
86#,Beier Road, Meixu Street, Gaoxin zone,Ningbo city,Zhejiang,China 
Mob +86-15166005517
dl@fengshunmarine.com  fengshunship@163.com